POLAN nasiona ogrodnicze warzyw kwiatów ziół najwyższej jakości

POLAN

POLSKA - MAŁOPOLSKA
30-130 Kraków
ul. Rydla 53-55
tel.: 48 12 623 38 30
tel.: 48 12 623 38 37/47
fax.: 48 12 623 38 35

polan@nasiona.pl
www.nasiona.pl 

POLAN nasiona ogrodnicze warzyw kwiatów ziół najwyższej jakości
SIEDZIBA ZARZĄDU SPÓŁKI CENTRUM OGRODNICZE
POLAN nasiona ogrodnicze warzyw kwiatów ziół najwyższej jakościPOLAN nasiona ogrodnicze warzyw kwiatów ziół najwyższej jakościPOLAN nasiona ogrodnicze warzyw kwiatów ziół najwyższej jakościPOLAN nasiona ogrodnicze warzyw kwiatów ziół najwyższej jakości
 

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. oferuje nasiona ogrodnicze warzyw , kwiatów i ziół najwyższej jakości.

POLAN jest jedna z największych w Polsce firm hodowlano - nasiennych w branży ogrodniczej, a do jej celów należą :
- hodowla twórcza i zachowawcza roślin ogrodniczych
- produkcja superelit , elit i linii do mieszańców oraz produkcja materiału siewnego i nasadzeniowego
- skup, przerób technologiczny oraz ocena laboratoryjna i konfekcjonowanie nasion
- sprzedaż materiału siewnego w kraju i na eksport

Aby sprostać potrzebom naszych odbiorców i ciągle podnosić jakość oferowanych nasion, w Spółce pracuje wielu wysoko wykwalifikowanych hodowców oraz specjalistów z zakresu produkcji, atestacji i obrotu nasiennego. W pracach hodowlanych stosuje się nowoczesne techniki.

Współpracuje z Instytutami i Uczelniami, kładzie nacisk na hodowlę jakościową i odpornościową dążąc równocześnie do uzyskania odmian mieszańcowych. Spółka posiada aktualnie 87 własnych odmian warzyw i 117 odmian kwiatów.

Unowocześnia też bazę techniczną, a w tym głównie wyposażenie laboratoriów hodowlanych i prowadza inwestycje proekologiczne.

Nadrzędnym celem wszystkich działań jest podnoszenie jakości dostarczanych do obrotu nasion. Służą temu dobre własne odmiany, szerokie zaplecze do reprodukcji w postaci własnych gruntów, a także kooperacja z przodującymi plantatorami w kraju i ostre rygory w przerobie technologicznym i atestacji nasion. Pomaga też nowoczesna linia do inkrustacji. Obok jakości produktu w strategii marketingowej Zarząd Spółki wiele uwagi poświęca kontaktom z partnerami handlowymi, dystrybucji i promocji, w tym jakości opakowań. Prowadząc restrukturyzację Spółki, Firma ma na celu dostosowanie jej do zmieniających się warunków rynku i aktywnego na niego wpływania.

Zapoznając Państwa z firmą , zachęcam wszystkich zainteresowanych do kontaktów w przekonaniu , że bogata oferta zadowoli partnerów handlowych.

POLAN nasiona ogrodnicze warzyw kwiatów ziół najwyższej jakościPOLAN nasiona ogrodnicze warzyw kwiatów ziół najwyższej jakościPOLAN nasiona ogrodnicze warzyw kwiatów ziół najwyższej jakościPOLAN nasiona ogrodnicze warzyw kwiatów ziół najwyższej jakości
Valid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!